Rekrutacja 

2019 - 2020

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Oferta dla absolwentów gimnazjum.
Nauka w liceum trwa trzy lata, a w technikum cztery.
Zapoznaj się dokładnie z naszą ofertą, regulaminem i niezbędnymi dokumentami do przyjęcia do szkoły. 

Oferta