O Projekcie

"Kompetencje kluczowe drogą do kariery"


kariera logo
„Kompetencje kluczowe drogą do kariery” to szansa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rozwój ich umiejętności kluczowych, w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, przedsiębiorczości. To także okazja dla nich na świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Projekt został wysoko oceniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co gwarantuje sukces w osiągnięciu założonych celów.


Kto, gdzie, kiedy?

Do realizacji Projektu przystąpiła Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Przedsięwzięcie obejmie cztery województwa w północno-zachodniej części Polski: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie.

Uczniowie będą uczestniczyć w Projekcie od pierwszych dni w nowej szkole przez kolejne trzy lata.


Jak?

Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” zakłada realizację:

• zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki
i przedsiębiorczości,

• zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów na wykłady, imprezy, obozy naukowe
i edukacyjne,

• szkolnych pikników i konferencji popularyzujących naukę,

• wystaw i prezentacji promujących osiągnięcia naukowe,

• kompleksowego doradztwa zawodowego.

Programy, scenariusze i pomysły na przebieg zajęć pozalekcyjnych, obozów, pikników i innych zajęć pozaszkolnych wypracują sami nauczyciele i uczniowie przy współpracy eksperta – Superwizora ds. Realizacji Projektu.

Działania Zespołów Badawczych polegają na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach (w oparciu o analizę zjawiska, eksperyment, opracowanie na podstawie literatury przedmiotu lub konstruowanie modeli). Rezultaty tych działań mają charakter różnego rodzaju opracowań (esejów, wywiadów, rysunków, albumów, gier itp.), które uczniowie przygotowują, a następnie prezentują w określonych warunkach.Po co?

Projekt oferuje rozwijanie innowacyjnych form nauczania i dostarcza ciekawych materiałów dydaktycznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod uczenia się, szkoła ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu dla młodzieży. Ponadto Projekt jest okazją na podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz jakości oferty edukacyjnej placówek.

Założenia programowe projektu umożliwią:

• udział w atrakcyjnych zajęciach, wykładach, prezentacjach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i rozwiązań edukacyjnych,

• integrację poprzez pracę zespołową, pikniki, akademie, obozy, prezentacje ponadregionalne, festiwale nauki,

• poszerzanie zainteresowań z tzw. przedmiotów ścisłych pod opieką nauczycieli szkolnych i akademickich,

• zastosowanie wiedzy w praktyce, analityczne, logiczne i twórcze myślenie,

• wzrost zdawalności i wyników na egzaminach maturalnych.

Projekt ma pokazać, że nauka nie musi być nudna, a przedmioty ścisłe trudne!

Szkoła bierze udział w Programie IT-Szkoła.

it-szkola
Program jest realizowany pod auspicjami Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

IT – Szkoła to internetowy program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w  zakresie zastosowań technologii informatycznych i przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  • Uczniowie biorą udział w wykładach wybitnych wykładowców szkół wyższych,
  • Zaliczają kursy i zdobywają punkty na podstawie testów,
  • Biorą udział w konkursach organizowanych przez IT- Szkoła oraz takich, które są wspierane przez program IT – Szkoła,
  • konkurs graficzny „Magia Świąt”,
  • udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „BÓBR”,
  • udział w akcji i konkursie „Dzień Bezpiecznego Internetu”,
  • konkurs graficzny "Jak technologie zmieniają edukację",

  • Otrzymują autoryzowane certyfikaty ukończenia cyklu kursów,
  • Otrzymują dyplomy ukończenia studiów informatycznych IT-Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
Wszyscy uczestnicy Programu IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki otrzymują Status Studenta IT Szkoła oraz dostęp do zasobów MSDNAA (Microsoft).

Oznacza to bezpłatny dostęp do legalnego oprogramowania firmy Microsoft. Firma Microsoft udostępnia bezpłatnie swoje najnowsze systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe,


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional