ZWOLNIENIE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

AKTUALIZACJA – 15.05.2020r.

Nadal obowiązuje przepis wynikający z art. 15f ust.1 ustawy

z dnia 2 marca 2020r.


o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY ZWOLNIĆ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ZE ŚWIADCZENIA PRACY BEZ WZGLĘDU NA WOLĘ SAMEGO MŁODOCIANEGO LUB JEGO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) W TEJ SPRAWIE. Poza tym, nie ma podstaw prawnych
do pozyskiwania od młodocianych pracowników lub rodziców (opiekunów prawnych) pisemnych oświadczeń zwierających chęć podjęcia pracy w tym okresie.

 

   Link do pliku :    Przeczytaj

 

 

Komunikat

            Zgodnie  z Rozporządzeniem  MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 informuję, że praktyki zawodowe uczniów technikum  zaplanowane na
maj zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.


            W związku z powyższym w miesiącu maju klasy te realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym.

Dyrektor szkoły Danuta Purgał

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Do 26 kwietnia 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach.  W związku z tym zmienione zostały przepisy dotyczące harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012(dotyczy klas IV) i Formule 2017 (dotyczy klas III) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj więcej...


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional