INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Do 26 kwietnia 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach.  W związku z tym zmienione zostały przepisy dotyczące harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012(dotyczy klas IV) i Formule 2017 (dotyczy klas III) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Termin ww egzaminów zostanie ogłoszony przez  Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego. 

Podstawa prawna: 

Link do rozporządzenia http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional