Komunikat

            Zgodnie  z Rozporządzeniem  MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 informuję, że praktyki zawodowe uczniów technikum  zaplanowane na
maj zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.


            W związku z powyższym w miesiącu maju klasy te realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym.

Dyrektor szkoły Danuta Purgał


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional