KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. JANA PAWŁA II W CZARNEM

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID przekazuje informacje dotyczące dalszej organizacji nauki zdalnej:

  1. Nauka zdalna została przedłużona do 22 grudnia 2020r.

  2. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na praktyki do pracodawców od 30 listopada, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Proszę rodziców, aby uczniowie uczestniczyli w praktykach zawodowych, przypominam o z zachowaniu reżimu sanitarnego.

  1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.

  2. Ferie zimowe – od 04 stycznia do 17 stycznia 2020r.

  3. Przewidywane oceny są wystawiane do dnia 04 grudnia 2020r.

  4. Oceny semestralne zostaną wystawione do dnia 18 grudnia 2020r.

  5. Zebrania rodziców wszystkich klas odbędą się w dniu 08 grudnia 2020r. – forma zebrania zostanie przekazana przez wychowawców klas przez dziennik elektroniczny.

 

Pamiętajcie dbając o siebie, dbacie o innych!

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez dziennik elektroniczny.

 

Pozdrawiam serdecznie

Danuta Purgał – dyrektor szkoły

 

 

 

 


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional