Procedura bezpieczeństwa w czasie konsultacji dla maturzystów na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem w okresie pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Procedura bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu
się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych
w szkole konsultacji dla maturzystów.

Czytaj więcej...

Czarne, dn. 21.03.2020r.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W CZARNEM

 

Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z późniejszymi zmianami

 

Czytaj więcej...


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional