ZWOLNIENIE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

AKTUALIZACJA – 15.05.2020r.

Nadal obowiązuje przepis wynikający z art. 15f ust.1 ustawy

z dnia 2 marca 2020r.


o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY ZWOLNIĆ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA ZE ŚWIADCZENIA PRACY BEZ WZGLĘDU NA WOLĘ SAMEGO MŁODOCIANEGO LUB JEGO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) W TEJ SPRAWIE. Poza tym, nie ma podstaw prawnych
do pozyskiwania od młodocianych pracowników lub rodziców (opiekunów prawnych) pisemnych oświadczeń zwierających chęć podjęcia pracy w tym okresie.

 

   Link do pliku :    Przeczytaj

 

 


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional