Szkoła bierze udział w Programie IT-Szkoła.

it-szkola
Program jest realizowany pod auspicjami Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

IT – Szkoła to internetowy program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w  zakresie zastosowań technologii informatycznych i przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  • Uczniowie biorą udział w wykładach wybitnych wykładowców szkół wyższych,
  • Zaliczają kursy i zdobywają punkty na podstawie testów,
  • Biorą udział w konkursach organizowanych przez IT- Szkoła oraz takich, które są wspierane przez program IT – Szkoła,
  • konkurs graficzny „Magia Świąt”,
  • udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „BÓBR”,
  • udział w akcji i konkursie „Dzień Bezpiecznego Internetu”,
  • konkurs graficzny "Jak technologie zmieniają edukację",

  • Otrzymują autoryzowane certyfikaty ukończenia cyklu kursów,
  • Otrzymują dyplomy ukończenia studiów informatycznych IT-Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
Wszyscy uczestnicy Programu IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki otrzymują Status Studenta IT Szkoła oraz dostęp do zasobów MSDNAA (Microsoft).

Oznacza to bezpłatny dostęp do legalnego oprogramowania firmy Microsoft. Firma Microsoft udostępnia bezpłatnie swoje najnowsze systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe,


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional