Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Erasmus - rekrutacja

Rekrutacja na praktykę w Irlandii z Erasmusem+

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 24 MARCA 2022


Szkoła otrzymała dofinansowanie na organizację 20 praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum Reklamy i Informatycznego w wysokości 63.075,00 euro. Praktyki trwać będą cztery tygodnie i termin realizacji zaplanowany jest na miesiąc wrzesień 2022r. Wyjazd i pobyt w Irlandii jest dla uczniów bezpłatny, szkolny projekt pt. "Staże zagraniczne z Erasmusem uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem szansa na sukces zawodowy" jest całkowicie finansowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+. Sektor (dziedzina): kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja: krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.


Celem projektu jest :

-   zdobycie większej liczby doświadczeń zawodowych,
-   uczestnictwo w stażu zawodowym wysokiej jakości, w trakcie którego praktykant będzie mógł wykonywać ciekawe, realnie związane z jego specjalizacją zadania,
- rozwój różnorodnych kompetencji zawodowych poprzez praktykę,
- poznanie zagranicznych zakładów, specyfiki i rynków pracy,
- rozwój kompetencji językowych, przełamanie bariery językowej, poszerzenie słownictwa w zakresie specjalizacji zawodowej,
-    wzrost szans na rynku pracy, także poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów je potwierdzających,
-    pokonanie obaw przed szukaniem pracy poza regionem i krajem zamieszkania.


Przed wyjazdem uczestnicy projektu ukończą kurs języka angielskiego oraz szkolenie pedagogiczno-psychologiczne wraz z zajęciami, na których zostanie przybliżona kultura Irlandii. W trakcie pobytu w Irlandii uczniowie będą również mogli zwiedzić Dublin, Galaway lub Klify Slieve Leeague.
W dniach od 1 - 15 marca 2022r. będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe uczniów chętnych do udziału w czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Irlandii w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Staże zagraniczne z Erasmusem uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem szansa na sukces zawodowy ". Uczniowie zakwalifikowani nie ponoszą kosztów związanych z projektem (przejazd do Irlandii ,wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek). Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Zakwaterowanie planowane jest w rodzinach irlandzkich w grupach 2 osobowych ( nie mniejszych), w zależności od obostrzeń związanych z COVID możliwa jest zmiana na zakwaterowanie w hotelu.
W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 20 uczniów, z następującym podziałem według nauczanych kierunków: - 10 uczniów - technik informatyk, - 10 uczniów - technik reklamy.
Wybór uczestników projektu odbywać będzie się na podstawie Regulaminu Rekrutacji Uczeń zobowiązany będzie do złożenia odpowiednich formularzy i oświadczeń rekrutacyjnych. O zakwalifikowaniu będzie decydowała: - średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym na koniec I semestru 2021/2022, - średnia ocen z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy) na koniec I semestru 2021/2022, - ocena z zachowania na koniec I semestru 2021/2022, - informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie regionalnym i ogólnopolskim, - średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie za rok 2021( złożone oświadczenie rodzica).


Do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji
2. Formularz rekrutacyjny + oświadczenia

Data dodania: 2021-03-07 10:33:15
Data edycji: 2022-09-08 16:38:59
Ilość wyświetleń: 1226

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook