Czcionka:

A+A-

Kontrast:

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W CZARNEM

 

Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z późniejszymi zmianami

 • W czasie kształcenia na odległość podstawową formą kontaktu szkoły z rodzicem i rodzica ze szkołą pozostaje e-dziennik, który rozszerzył swoją ofertę o załączniki w module wiadomości, tablicę ogłoszeń, którą należy na bieżąco śledzić. Za jego pośrednictwem nauczyciele, wykorzystując moduł wiadomości, moduł zadanie domowe, będą przesyłać materiały dla uczniów dotyczące nowych tematów, karty pracy, testy oraz linki do materiałów znajdujących się na różnych stronach/portalach
 • Nauczyciele zostali zobligowani do przesyłania, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, materiałów i zadań, które pozwolą opanować nowy materiał. Materiały będą wysyłane w danym dniu, do momentu planowego rozpoczęcia lekcji. W zależności od możliwości organizacyjnych, dostępu do komputera oraz innych okoliczności uczeń będzie mógł realizować zadania wskazane przez nauczycieli w dowolnym czasie, do końca danego dnia lub w innym terminie wskazanym przez
 • Nauczyciele, z założenia będą organizować pracę uczniów tak, by przy pełnym zaangażowaniu realizacja zadań nie zajmowała więcej niż: – 1 lekcja – 40
 • Nauczyciel ma prawo proponować realizację innych zadań takich jak: czytanie książek, oglądanie filmów, pracę ze zbiorem zadań, wykonanie prac projektowych poszerzaniu zainteresowań, utrwalaniu wiedzy i  umiejętności.  W  razie  pojawiających  się  problemów  należy  je  zgłosić    u wychowawcy
 • Nauczyciele dołożą wszelkich starań, by równomiernie obciążać uczniów w poszczególnych dniach
 • Ze względu na zasady higieny pracy przed monitorami nauczyciele będą polecali również pracę z użyciem książek i podręczników w formie
 • Nauczyciel poinformuje rodziców o sposobie monitorowania i weryfikacji postępów ucznia. Oceny wraz z ich opisem będą na bieżąco wpisywane do e-dziennika.
 • Czynny udział w    kształceniu    na    odległość    będzie    weryfikowany    przez    wychowawcę i odnotowywany w dzienniku symbolem „zd”, gdy uczeń zaloguje się danego dnia w e-dzienniku.
 • Nauczyciele przekażą rodzicom informacje o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zajęć w tym materiałach w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać.
 • Rodzic ma prawo skorzystać z konsultacji z nauczycielem w formie on-line za pomocą komunikatora e-dziennika lub innej dowolnej formie z użyciem ustalonego przez obie strony komunikatora. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji rodziców i uczniów w godz. od 8.00 do 16.00. W wyjątkowych sytuacjach - w innych godzinach, ustalonych przez obie
 • Nauczyciel ma możliwość korzystania z szerokiej gamy źródeł i materiałów, które zapewnią skuteczną i efektywną realizację zajęć. Mogą to być materiały w postaci elektronicznej m.in. https://epodreczniki.pl, zawodowa.edu.pl, www.strefakursow.pl, www.arkusze.pl, www.kahoot.com, www.quizizz.com, www.quizlet.com, www.cke.gov.pl, www.lektury.gov.pl oraz inne zaproponowane przez MEN, a także wybrane przez nauczyciela. Wskazane jest wykorzystanie papierowej wersji podręcznika, zbiorów zadań, ćwiczeń, lektur.
Data dodania: 2020-05-28 10:18:45
Data edycji: 2021-03-09 10:49:00
Ilość wyświetleń: 277

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook