Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

INFORMACJE DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W CZARNEM

 

Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z późniejszymi zmianami

 

  • W czasie nauki na odległość podstawowym narzędziem komunikacji na linii uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń jest e-dziennik. Za jego pośrednictwem nauczyciele, wykorzystując moduł wiadomości, moduł zadanie domowe, będą przesyłać materiały dotyczące nowych tematów, karty  pracy, testy oraz linki  do materiałów znajdujących się  na różnych stronach/portalach edukacyjnych. Do wykorzystania jest również darmowa aplikacja mobilna dla uczniów.
  • Uczeń ma obowiązek na bieżąco śledzić przesyłane przez nauczycieli materiały. Będą one przesyłane zgodnie z planem lekcji, w danym dniu do momentu planowego rozpoczęcia lekcji. Natomiast zadania przekazane przez nauczyciela można wykonać w dowolnym czasie, danego dnia, bądź w terminie wskazanym przez
  • Nauczyciele, z założenia będą organizować pracę uczniów tak, by przy pełnym zaangażowaniu realizacja zadań nie zajmowała więcej niż – 1 lekcja – 40
  • Poza tym nauczyciel ma prawo proponować realizację innych zadań takich jak: czytanie książek, oglądanie filmów, pracę ze zbiorem zadań, wykonanie prac projektowych poszerzaniu zainteresowań, utrwalaniu wiedzy i umiejętności. W razie pojawiających się problemów należy je zgłosić u wychowawcy
  • Ze względu na zasady higieny pracy przed monitorami ekranowym nauczyciele będą polecali również pracę z użyciem książek i podręczników w formie papierowej
  • Nauczyciel poinformuje uczniów o sposobie monitorowania i weryfikacji postępów w
  • Oceny wraz z ich opisem będą na bieżąco wpisywane do e-dziennika. Należy pamiętać, ze nie każda praca podlega ocenie wyrażonej stopniem, nauczyciele będą się starali wskazać mocne i słabe strony wykonanego zadania, mogą też zobligować do ponownego przeanalizowania treści bądź uzupełnienia wiadomości.
  • Wychowawca i nauczyciele będą kontrolowali aktywność ucznia w kształceniu na odległość. W związku z tym należy każdego dnia zalogować się na e-dzienniku i pobrać materiały.
  • Nauczyciel wskaże uczniom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać.
  • Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji z nauczycielem w formie on-line za pomocą komunikatora e-dziennika lub innej dowolnej formie z użyciem ustalonego przez obie strony komunikatora. Nauczyciel pozostaje  do  dyspozycji  uczniów  w    od  8.00  do  16.00. W wyjątkowych sytuacjach w innych godzinach ustalonych przez obie strony
Data dodania: 2020-05-28 11:03:55
Data edycji: 2021-03-09 11:04:26
Ilość wyświetleń: 511

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej