Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROJEKT: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA TERENIE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO CZAS REALIZACJI DO 2023 R.

Opis projektu – Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego
 
Poddziałanie RPPM.03.03.01 Jakość edukacji zawodowej
Tytuł projektu: Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego
Beneficjent – POWIAT CZŁUCHOWSKI
Okres realizacji projektu od 01.10.2016 do 31.08.2019  Wydłużono okres realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.
 
Wydatki kwalifikowalne 1 602 000,00
Dofinansowanie 1 441 800,00
Wkład UE 1 361 700,00
Wkład własny 160 200,00

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie.
Cele szczegółowe realizacji projektu mają na celu:

 

  1. zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
  2. dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy,
  3. zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
  4. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie.

Cele szczegółowe realizacji projektu mają na celu:

  1. zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
  2. dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy,
  3. zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
  4. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych.

 

Działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez organ prowadzący w dniu 19 maja 2016 r. (Uchwała Zarządu Powiatu Człuchowskiego nr 194/54/2016). Projekt jest zintegrowany z projektem złożonym w ramach działania 4.1. (Konkurs nr RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16).
Projekt jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy (zgodnie z Regulaminem Strategicznym „Aktywni Pomorzanie” (Uchwała Zarządu SWP 547/146/16 z dnia 2 czerwca 2016r.).
 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Agrobiznesu i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem”

Beneficjent: Powiat Człuchowski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa: 4 Kształcenie zawodowe; Działanie: 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Umowa nr: RPPM.04.01.00-22-0022/16-00 z dnia 21.10.2016, Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-01 z dnia 22.12.2016r., Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-02 z dnia 23.10.2017r., Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-03 z dnia 30.03.2018r., Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-04 z dnia 21.10.2018.

Wartość Projektu:

1.

Całkowita wartość projektu:

2.796 646,72 PLN

2.

Koszty kwalifikowane:

2.796 646,72 PLN

3.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(85 % kosztów kwalifikowanych)


2.377 149,71 PLN

Okres realizacji Projektu: czerwiec 2016r. - październik 2018r.

Planowany efekt:

1. Budowa i przebudowa ZST w Człuchowie wraz z rozbiórką parterowej przebudówki
i zagospodarowanie fragmentu otaczającego terenu.


2. Projekt obejmował będzie także wyposażenie branż kluczowych w Zespole Szkół Technicznych
w Człuchowie, Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czarnem.


Celem projektu jest:

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w powiecie człuchowskim odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- stworzenie lepszej jakości infrastruktury, która będzie odpowiadała wymogą współczesnej dydaktyki,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracowniami oraz szkołami wyższymi.


 

 

Data dodania: 2021-08-25 09:27:48
Data edycji: 2021-08-25 13:35:11
Ilość wyświetleń: 176

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook