Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROJEKT ''ZŁOTE SZKOŁY NBP'' - EDYCJA III 2023

III edycja programu 2022/2023

Wystartowała III edycja programu Złote Szkoły NBP. Rejestracja do programu jest prowadzona w trybie ciągłym. Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej wykonują zadania III edycji, a następnie wysyłają relacje z ich do 27 marca 2023 r. za pośrednictwem platformy elektronicznej Złotych Szkół NBP.

Temat przewodni III edycji

Zadania do wykonania w III edycji

Każda Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która zgłosiła swoją szkołę do programu, ma do wykonania trzy obowiązkowe zadania:

 1. Lekcja z ekonomią
  Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.
 2. Szkolna debata
  Zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu, z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Można wybrać dowolną formę debaty, np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona tradycyjnie w szkole lub w innym miejscu. Do jej przeprowadzenia mogą być zaangażowani ekspert/eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych.
 3. Warsztat uczniowski
  Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny z pomocą opiekuna merytorycznego warsztatu utrwalającego wiedzę z zakresu tematu przewodniego edycji. Warsztat może odbyć się np. na zasadach lekcji odwróconej, gry symulacyjnej czy studium przypadku. Warsztat może odbyć się w szkole lub w innym miejscu. Opiekunem merytorycznym uczniów przeprowadzających warsztat mogą być nauczyciele ze szkoły, z uczelni lub z innej placówki naukowej.

Termin zgłoszenia zadań

Relacje z wykonanych zadań należy wysłać do Narodowego Banku Polskiego do 27 marca 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem platformy Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” 2022/2023

Każda szkoła, która nadeśle w terminie relacje z wymaganych zadań III edycji, ma szansę na tytuł Złotej Szkoły NBP. Zadania ocenia komisja NBP i przyznaje punkty za:

 • pomysłowość,
 • metody i narzędzia edukacyjne,
 • dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców,
 • jakość i atrakcyjność realizacji,
 • przydatność w praktyce,
 • zasięg i poziom zaangażowania odbiorców.

Tytuł Złotej Szkoły NBP otrzymują szkoły z najwyższą punktacją za zrealizowane zadania. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.
Lista Złotych Szkół NBP III edycji 2022/2023 zostanie ogłoszona w maju 2023 r. na www.nbp.pl/edukacja i na platformie Złotych Szkół NBP.

 

Nagrody za najlepiej zrealizowane zadania III edycji

NBP przyzna następujące nagrody:

 • 100 nagród za najlepiej wykonane wszystkie zadania edycji, w tym 50 nagród dla szkół podstawowych i 50 nagród dla szkół ponadpodstawowych
 • za I, II, III miejsce w każdej z trzech kategorii zadań: za lekcję z ekonomią, szkolną debatę i warsztat uczniowski w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • wyróżnienie w każdej lub wybranych kategoriach zadań.

Nagrody dla dwóch najlepszych Złotych Szkół NBP III edycji

Nagroda Specjalna dla najlepszej Złotej Szkoły NBP, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem przewodnim edycji programu.

Nagroda Prezesa NBP dla najlepszej Złotej Szkoły NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu edycji.

Wysokość nagród w III edycji

W III edycji programu Złote Szkoły NBP zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:

100 nagród po 2000 zł
I miejsce – 10 000 zł
II miejsce – 8000 zł
III miejsce – 6000 zł
Wyróżnienie – 4000 zł
Nagroda Specjalna – 15 000 zł
Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł

Drużynę naszej szkoły stanowi 8 uczniów klasy II TIR  IV TIR są to:

Julia, Weronika, Klaudia, Julia, Wiktoria, Basia, Cyprian, Kasia

Opiekunami drużyny są Panie : Emilia, Lidia, Anita.

 

WSZYSTKIE DŁONIE DO PRACY GOTOWE !!!!!

 

 

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
 
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej - startujemy!
Zespół zapoznał się z regulaminem oraz omawiał pierwsze zadanie tj. Lekcja z ekonomią. Pomysłów jest sporo, a czy okażą się trafione będzie można przekonać się niebawem
 
 

Lekcje z ekonomią: Pracownia techniki wytwarzania przekazu reklamowego.

 Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, jeżeli chcemy aby nasze działania przyniosły efekt. To już wiemy, że musimy je dobrze zaplanować i wzbogacić o ciekawe, nowe formy komunikacji, które zainteresują potencjalnego naszego odbiorcę. Temu służyły przeprowadzone warsztaty na lekcjach projektowania graficznego.

 • Po pierwsze przygotowaliśmy plan w oparciu o udostępnione przez NBP materiały edukacyjne.
 • Po drugie przygotowaliśmy materiał na stronę naszej szkoły i umieściliśmy je na niej.
 • Po trzecie zaprojektowaliśmy w canvie plakat informacyjny "Gdzie nas znajdziesz" z wygenerowanym kodem QR do naszej zakładki projektowej.
 • Po czwarte przygotowaliśmy scenariusz, zaprojektowaliśmy w Corelu potrzebne materiały reklamowe i edukacyjne dla dzieci, z którymi przeprowadzimy warsztaty.

 

Warsztat uczniowski: Pracownia techniki wytwarzania przekazu reklamowego. Warsztaty w Czarneńskim Centrum Kultury

Nasze ambasadorki Julia i Klaudia oraz  Pani  Anita Foryszewska ( koordynator ) i Pani Lidia Andrusieczko ( opiekunka projektu ) przeprowadziły w czasie ferii zimowych zajęcia warsztatowe w Czarneńskim Centrum Kultury. Wykorzystują wcześniej przygotowane materiały:

 • buttony: „Mali bankowcy”
 • kolorowanki
 •  komiksy
 •  Szablony świnki skarbonki
 • naklejki :”Na co zbierasz?”
 • scenariusz opowiadania do bajki :”Świnka skarbonka”

W warsztatach wzięło udział 45 osób.

Ambasadorki zaproponowały uczestnikom:

 • Obejrzenie filmiku edukacyjnego o Narodowym Banku Polskim,
 • Kolorowanie kolorowanek i komiksu o tematyce nawiązującej do zadań Banku Centralnego
 • Przeprowadziły z dzieci rozmowy ( wywiady)
 • Uczestnicy warsztatów wykonali swoje własne skarbonki ( szablony zostały zaprojektowane przez ambasadorów projektu)
 • Przedstawienie teatru cieni według scenariusza przygotowanego wcześniej  pt.: „Świnka skarbonka”,
 • Ewaluacja zadania odbywała się poprzez namalowanie kropeczki we właściwej skarbonce. 

 

 

WARSZTAT UCZNIOWSKI : MALI BANKOWCY - PRZEDSZKOLE GMINNE W CZARNEM

Ambasadorki Projektu Złote Szkoły NBP- Edycja III: Julia, Wiktoria, Katarzyna i Basia wspólnie z opiekunem 

projektu Pania Lidią Andrusieczko przeprowadziły zajęcia warsztatowe pn.: "Mali Bankowcy" 

w grupie sześciolatków w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. 

Podczas wspólnej zabawy dzieci dowiedziały się co to jest bank centralny, wykonały kolorowanki, obejrzały filmik o banku centralnym oraz samodzielnie posługując się przygotowanymi przez ambasadorki szablonami zaprojektowali swoje własne skarbonki świnki. Porozmawialiśmy również o oszczędzaniu. Prace wykonane podczas zajęć zostały wyeksponowane przez ambasadorki  na tablicy w holu szkoły. Bardzo dziękujemy za możliwość przeprowadzenia naszych warsztatów . 

 

 

LEKCJA Z EKONOMIĄ
Ambasadorom Edukacji Ekonomicznej udało się zaprosić nauczycieli do realizacji zadania LEKCJA Z EKONOMIĄ na takich przedmiotach jak: projektowanie graficzne, historia, chemia i wf.
Przedstawiamy filmik ukazujący temat z wychowania fizycznego: Doping zagrzewający do walki podczas meczu. Dziękujemy pani Monice Chojnowskiej za zrealizowanie tego tematu.
Zachęcamy do oglądania
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Złote Szkoły NBP
 
 
LEKCJA Z EKONOMIĄ
Ambasadorom Edukacji Ekonomicznej udało się zaprosić nauczycieli do realizacji zadania LEKCJA Z EKONOMIĄ na takich przedmiotach jak: projektowanie graficzne, historia, chemia i wf.
Przedstawiamy filmik ukazujący temat z chemii: Chemia na straży pieniądza. Dziękujemy pani Kasi Fusiara za zrealizowanie tego tematu.
Zachęcamy do oglądania
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Złote Szkoły NBP
 
 
 
 
 
 
LEKCJA Z EKONOMIĄ
Ambasadorom Edukacji Ekonomicznej udało się zaprosić nauczycieli do realizacji zadania LEKCJA Z EKONOMIĄ na takich przedmiotach jak: projektowanie graficzne, historia, chemia i wf.
Przedstawiamy filmik ukazujący temat z historii: Pieniądz w dziejach Polski. Dziękujemy pani Ani Rogulskiej za zrealizowanie tego tematu.
Zachęcamy do oglądania
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Złote Szkoły NBP
 
 
 
 
 
PODSUMOWANIE - LEKCJA Z EKONOMIĄ
Ambasadorom Edukacji Ekonomicznej udało się zaprosić nauczycieli do realizacji zadania LEKCJA Z EKONOMIĄ na takich przedmiotach jak: projektowanie graficzne, historia, chemia i wf. Przez ostatnie tygodnie były one realizowane przy współpracy ambasadorów. A jak podobały się te lekcje uczniom? Ambasadorzy zapytali o to swoich kolegów i koleżanki.
Zachęcamy do oglądania
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Złote Szkoły NBP
 
 
ELIMINACJE „TEST NA BANKOWCA”
W ramach jednego z zadań Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej przygotowała konkurs pn „Test na bankowca”, który odbędzie się 28 lutego z wiedzy na temat Banku Centralnego.
Każdą klasę będą reprezentować dwie osoby, które miały najwyższy wynik podczas eliminacji jakie Drużyna przeprowadziła w poprzednim tygodniu.
Do zobaczenia na konkursie!
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej
 
 
 
 
LEKCJA Z EKONOMIĄ PLASTYKA 
Ciekawym pomysłem na zapznanie naszych uczniów z wiedzą o Banku Centralnym była lekcja plastyki, którą przeprowadzono w trzech klasach pierwszych. Oprócz teorii był czas na pracę plastyczną. W filmiku poniżej prace wykonane przez naszych uczniów.
 
 

WARSZTAT UCZNIOWSKI: MALI BANKOWCY - PRZEDSZKOLE PRZY JEZIORZE W CZŁUCHOWIE

Wczoraj Ambasadorki Edukacji Ekonomicznej „Złote Szkoły NBP”: Julka, Weronika, Kasia i Klaudia wraz z opiekunem odwiedziły PRZEDSZKOLE PRZY JEZIORZE W CZŁUCHOWIE.
Dziewczęta przeprowadziły w grupie „ŻABKI” warsztaty pn. „Mali bankowcy” na temat Banku Centralnego. Szcześciolatki obejrzały krótki filmik, wykonały kolorowanki i z pomocą ambasadorek stworzyły lub skarbonki świnki, a na specjalnie przygotowanych naklejkach dzieci rysowały na co zbierają. Dziewczęta rozmawiały z przedszkolakami m.in.: na temat banku, banknotów czy oszczędzania. Żabki za wzorową pracę podczas warsztatów otrzymały dyplom.

Bardzo dziękujemy za możliwość przeprowadzenia naszych warsztatów.

#ZłoteSzkołyNBP
#NBP
#edukacja
#zspczarne

 
TEST NA BANKOWCA - przebieg z realizacji konkursu i wręczenie nagród.
Każdą klasę reprezentowało dwóch przedstawicieli, którzy zostali wyłonieni podczas wcześniejszych eliminacji. Uczestnicy wzięli udział w konkursie drużynowym zorganizowanym przez Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej.
Zadaniem drużyn było odpowiedzieć na pytania testowe, które zostały przygotowane w programie Kahoot. Zagadnienia obejmowały wiedzę dotycząca Banku Centralnego jak i informacje zdobyte podczas lekcji z ekonomią.
Pani wicedyrektor Bogumiła Zatorska wraz z Ambasadorami Edukacji Ekonomicznej wręczyła nagrody.
I miejsce kl. IV TIR
II miejsce kl. I LO
III miejsce kl. II LO
Dziękuję wszystkim klasom za udział w naszej grze oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.
Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej
 
 
 
 
 
 
WIZYTA W ODDZIALE OKRĘGOWYM NBP W GDAŃSKU
Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej wraz z opiekunem p. Emilią Marcinowską podczas pobytu w Gdańsku odwiedzili oddział Narodowego Banku Polskiego. Gmach banku zrobił na nas duże wrażenie jak i wystawa dotycząca Mikołaja Kopernika, którą mogliśmy zobaczyć. NBP z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika wprowadziło do obiegu banknot kolekcjonerki o nominale 20zł. Dziękujemy pani Joannie Świerczyńskiej za oprowadzenie i rozmowę.
 
 
Zapraszamy do obejrzenia filmiku „Poznajemy Bank Centralny”, który został stworzony przez Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej III edycji „Złote Szkoły NBP” na podstawie danych zawartych w materiałach znajdujących się na stronie www.nbp.pl
 
 
Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej III edycji programu „Złote Szkoły NBP” wraz z opiekunem p. Anitą Foryszewską odwiedzili dzisiaj Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie, gmina Czarne, woj. pomorskie. Młodzież na początku spotkania obejrzała filmik pn. „Poznajmy Bank Centralny”, który został przygotowany przez ambasadorów, a następnie wzięli udział w quizie. Najlepsi uczniowie otrzymali drobne upominki. Drużyna ambasadorów zaprosiła uczniów klas 7 i 8 do udziału w konkursie pn. „Co Mikołaj Kopernik może powiedzieć nam o ekonomii”.
Dziękujemy bardzo za możliwość podzielenia się wiedzą o Banku Centralnym z uczniami z Krzemieniewa.
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej
 
 
 
Na korytarzu szkolnym przygotowaliśmy tablicę, na której umieszczono informacje dotyczące m.in.: funkcji banku centralnego, stabilizacyjnej roli polityki pieniężnej czy znaczenia własnej waluty autonomicznej polityki pieniężnej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej
#NBP
#ZłoteSzkołyNBP
#PoznajemyBankCentralny
# zspczarne
 
 
LEKCJA Z EKONOMIĄ
Ambasadorom Edukacji Ekonomicznej udało się zaprosić nauczycieli do realizacji zadania LEKCJA Z EKONOMIĄ na takich przedmiotach jak: projektowanie graficzne, historia, chemia, plastyka, podstawy przedsiębiorczości i wf.
Przedstawiamy filmik ukazujący temat z podstaw przedsiębiorczości: Znaczenie własnej waluty i autonomicznej polityki pieniężnej. Dziękujemy pani Anicie Foryszewskiej za zrealizowanie tego tematu.
Zachęcamy do oglądania
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Złote Szkoły NBP
 
 
 
Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej III edycji programu „Złote Szkoły NBP” Kasia, Julka i Basia wraz z opiekunami p. Anitą Foryszewską i p. Emilią Marcinowską odwiedzili wczoraj Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem. Młodzież na początku spotkania obejrzała filmik pn. „Poznajmy Bank Centralny”, który został przygotowany przez ambasadorów, a następnie wzięli udział w quizie. Najlepsi uczniowie otrzymali drobne upominki. Drużyna ambasadorów zaprosiła uczniów klas 7 i 8 do udziału w konkursie pn. „Co Mikołaj Kopernik może powiedzieć nam o ekonomii”.
Dziękujemy bardzo za możliwość podzielenia się wiedzą o Banku Centralnym z uczniami z klasy 7A, 8A i 8D z Czarnego.
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej
 
Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej III edycji programu „Złote Szkoły NBP” Basia, Julka, Wiktoria i Cyprian wraz z opiekunem p. Lidią Andrusieczko odwiedzili w środę Szkołę Podstawową w Czarnem. Młodzież na początku spotkania obejrzała filmik pn. „Poznajmy Bank Centralny”, który został przygotowany przez ambasadorów, a następnie wzięła udział w quizie. Najlepsi uczniowie otrzymali drobne upominki. Drużyna ambasadorów zaprosiła uczniów klas 7 i 8 do udziału w konkursie pn. „Co Mikołaj Kopernik może powiedzieć nam o ekonomii”.
Dziękujemy bardzo za możliwość podzielenia się wiedzą o Banku Centralnym z uczniami z klasy 8 A i 8 E z Czarnego.
Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej
Data dodania: 2023-02-01 09:58:09
Data edycji: 2023-03-27 08:45:02
Ilość wyświetleń: 679

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook