Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

SZKOŁA BRANŻOWA I ST.

SZKOŁA BRANŻOWA I ST.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas miesięcznych  kursów zawodowych   w każdym roku nauki.  Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakłady pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych.W  szkole branżowej I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji, po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.   Kształcimy tak ,aby absolwent odnalazł swoje miejsce na rynku pracy zgodnie z uzyskanymi i potwierdzonymi kwalifikacjami oraz potrzebami lokalnych pracodawców. Szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami na terenie naszego miasta oraz powiatu ponadto  pomaga uczniom  w znalezieniu praktycznej nauki zawodu.      W pierwszym roku szkoły uczeń realizuje zajęcia ogólnokształcące w szkole w ilości trzech dni w tygodniu oraz odbywa praktyczna naukę zawodu u pracodawcy , dwa dni w tygodniu. W klasie drugiej  i trzeciej zajęcia ogólnokształcące trwają dwa dni , a praktyczna nauka zawodu trzy dni .  Uczniowie jako pracownicy młodociani zobowiązani są podpisać  umowę o pracę z pracodawcą u którego będą realizować praktyczną naukę zawodu . Konieczne jest zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o  braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.Młodocianemu pracownikowi w okresie nauki przysługuje wynagrodzenie . Nauka zawodu składa się z trzech integralnych realizowanych równolegle części:

  • kształcenia ogólnego, które odbywa się w szkole
  • kształcenia zawodowego teoretycznego, które odbywa się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie
  • kształcenia praktycznego zawodowego, które odbywa się u pracodawcy

Właściwe warunki, wykwalifikowana kadra pedagogiczna z ogromnym doświadczeniem świadczy o wysokiej jakości pracy szkoły. Słuchacze mają możliwość uzyskać dodatkowe kwalifikacje dzięki  programom  motywacyjnym dla uczniów pomorskich szkół zawodowych, które  realizowane są przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.
Uczniowie kształcący się w zawodach stolarz i tapicer  biorą udział w projekcie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie PowiatuCzłuchowskiego”, dzięki któremu odbywają dodatkowe  płatne praktyki  oraz przydatne kursy zawodowe. Zajęcia praktyczne  odbywają się w firmie MEBLE NEGRO  ,  z którą szkoła ma podpisaną umowę partnerską. Po ukończeniu absolwenci szkoły mają możliwość zatrudnienia.

Uczniowie kształcą się w zawodach tj.

-kucharz                                                                                                

-sprzedawca

-fryzjer

-mechanik pojazdów

samochodowych

-piekarz

-stolarz

-elektryk

-dekarz

-operator urządzeń przemysłu chemicznego

-monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

-wędliniarz

Ucząc się w nasze szkole :

  • Masz możliwość kształcenia w wymarzonym zawodzie
  • Masz szansę na zarobienie swoich pierwszych pieniędzy
  • Masz możliwość rozwoju swojej osobowości
  • Masz szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach projektów
  • Masz możliwość zdobyć dobra pracę

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą prowadzić własną działalność gospodarczą oraz mogą pracować w przedsiębiorstwach, wytwórniach i zakładach zgodnie z wykształconym zawodem. Po ukończeniu szkoły absolwent może również kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji , absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

 

Data dodania: 2021-04-19 14:18:23
Data edycji: 2023-02-23 16:15:12
Ilość wyświetleń: 1871

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej